Project Description

Co to za zabieg?

Metoda PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) czyli proprioceptywne nerwowo-mięśniowe torowanie ruchu, jest znaną i uznaną na świecie koncepcją stosowaną w terapii pacjentów z zaburzeniami w obrębie układu kostno-stawowego, mięśniowego i nerwowego. Jest to kompleksowa terapia oparta o wiedzę i osiągnięcia z dziedziny neurofizjologii.
Wykorzystuje ruchy naturalne, przebiegające trójpłaszczyznowo, zbliżone do aktywności dnia codziennego. Podstawowym celem terapii jest proces odtworzenia utraconej funkcji, nauczenia ruchu przy wykorzystaniu receptorów znajdujących się w mięśniach, narządach wewnętrznych, naczyniach krwionośnych i stawach.
PNF to przykład neurofizjologicznego, kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na ścisłej współpracy z pacjentem. To metoda przyjazna dla pacjenta – oparta na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętności chorego do ułatwienia i reedukacji utraconych funkcji .
Terapię cechuje duża efektywność w osiąganiu celów wynikająca z dokładnej analizy problemu i ukierunkowanych oddziaływań oraz możliwość pracy z chorym na każdym poziomie dysfunkcji.

Celem metody PNF jest

 • ponowna nauka (reedukacja) lub odtworzenie konkretnej funkcji ruchowej, która została utracona bądź zaburzona w wyniku choroby lub urazu,
 • holistyczne czyli całościowe, podejście do pacjenta – globalne spojrzenie na pacjenta a nie na uszkodzoną strukturę,
 • uwzględnienie możliwości i potencjał pacjenta. Koncepcja PNF zakłada iż każdy człowiek posiada nienaruszony potencjał – wzmacniamy i wykorzystujemy to co pacjent może wykonać na poziomie nie tylko fizycznym ale i umysłowym. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest pobudzenie, mobilizacja i pełne wykorzystanie rezerw czynnościowych tkwiących w organizmie, motywujących do dalszego działania,
 • bezbolesna i przyjazna dla pacjenta praca,
 • proces rehabilitacji odbywa się na poziomie czynnościowym, strukturalnym i społecznym.

Program rehabilitacji ustalany jest na podstawie badania i zawsze dobrany jest indywidualnie do każdego pacjenta, do jego aktualnych możliwości i potrzeb. Rehabilitacja wg metody PNF ukierunkowana jest na usprawnianie konkretnej utraconej funkcji, a nie tylko struktury. Nadrzędnym celem terapii jest pomoc pacjentowi w osiągnięciu możliwie najwyższego poziomu funkcjonalnego.

Niezmiernie ważnym aspektem w terapii jest uwzględnienie zaburzonych aktywności życia codziennego (problemy z chodem, zmianami pozycji, zależności od innych osób w czynnościach dnia codziennego, chęć powrotu do pracy, szkoły, czy ulubionej formy spędzania wolnego czasu).

Bardzo ważne jest, że to pacjent wyznacza cel jaki chce osiągnąć, a terapeuta pomaga mu go uzyskać. Terapeuta określa czynniki, które leżą u podstaw problemów jakie wskazuje pacjent, a w dążeniu do realizacji postawionych celów opiera się przede wszystkim na możliwościach nieuszkodzonych, czy też najsprawniejszych obszarów motorycznych, które na daną chwilę są najsilniejsze, bezbolesne, jak również posiadają największy zakres ruchowy. Podczas ćwiczeń zostaje wykorzystany mechanizm przeniesienia siły mocniejszych grup mięśniowych na słabsze. Dzięki temu silne i zdrowe regiony ciała pobudzają i uruchamiają aktywności motoryczne w słabszych lub uszkodzonych obszarach narządu ruchu.

Metoda ta kierowana jest do pacjentów z problemami

 • ORTOPEDYCZNYMI (m.in. stany po złamaniach, zwichnięciach, skręceniach, po wszczepieniu endoprotez biodra, kolana, barku, po artroskopii, usunięciu łąkotek, rekonstrukcjach więzadeł, kontuzjach sportowych, zerwaniu ścięgien, amputacjach),
 • NEUROLOGICZNYMI (m.in. udary mózgu, urazy mózgowo-czaszkowe, urazy rdzenia kręgowego, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, ataksja rdzeniowo-móżdżkowa, choroby móżdżku, polineuropatie, dystrofie mięśniowe, choroba Parkinsona, zaburzenia po zabiegach

Informacje ogólne

 • 022 613 76 81

 • „REH-MEDICA”
  Centrum Rehabilitacji
  04-157 Warszawa, ul. Mlądzka 27A

Godziny otwarcia

Poniedziałek – piątek 7:30 – 21:00
Sobota 7:30 – 13:00
Niedziela nieczynne

Nasze usługi

Umów się na wizytę

Dla Państwa wygody udostępniamy możliwość zapisania się na wizyty odpłatne. Prosimy o uzupełnienie formularza, a nasza rejestracja skontaktuje się celem umówienia dogodnego terminu wizyty.