Project Description

Co to za zabieg?

Zakwalifikowanie pacjenta z chorobą niedokrwienną serca do leczenia kardiochirurgicznego lub koronaroplastyki, musi być poprzedzone badaniem pokazującym upośledzenie pracy mięśnia serca jako pompy. w tym celu konieczne jest wykonanie próby wysiłkowej. Jest to dynamiczna ocena sprawności ustroju w tym: układu krążenia ukazująca jego możliwości czynnościowe, stopień ewentualnego upośledzenia oraz jego wpływu na funkcjonowanie ustroju. Wykonujemy je na ergometrze rowerowym lub na chodniku ruchomym połączonymi z elektrokardiograficznymi urządzeniami rejestrującymi. Pozwalają one na określenie: wielkości, czasu trwania i rodzaju maksymalnego obciążenia możliwego do osiągnięcia przez badanego, stosunku między wielkością obciążenia a odpowiedzią organizmu na takie obciążenia, szybkości cofania się objawów będących odpowiedzią układu płucno-sercowego na zastosowane obciążenia, stopnia zmęczenia przy wykonywanej pracy, wykrycie lub ujawnienie cech uszkodzenia układu wieńcowego krążenia.
Na podstawie wyników próby wysiłkowej lekarz uzyskuje informacje o ogólnej wydolności ustroju, a szczególnie o rezerwie wydolności wieńcowej chorego, co pozwala na precyzyjne określenie obciążeń w czasie ćwiczeń rehabilitacji fizycznej, oraz pracy zawodowej i zajęć rekreacyjnych lub decyduje o podjęciu ewentualnego leczenia inwazyjnego.
Test wysiłkowy służy również do oceny efektów prowadzonego treningu oraz skuteczności leczenia.

PRÓBY WYSIŁKOWE

W PRACOWNI BADAŃ ELEKTROKARDIOGRAFICZNYCH

WYKONUJEMY W ŚRODY I PIĄTKI

W GODZ. 16:00 – 19:00

Informacje ogólne

  • 022 613 76 81

  • „REH-MEDICA”
    Centrum Rehabilitacji
    04-157 Warszawa, ul. Mlądzka 27A

Godziny otwarcia

Poniedziałek – piątek 7:30 – 21:00
Sobota 7:30 – 13:00
Niedziela nieczynne

Nasze usługi

Umów się na wizytę

Dla Państwa wygody udostępniamy możliwość zapisania się na wizyty odpłatne. Prosimy o uzupełnienie formularza, a nasza rejestracja skontaktuje się celem umówienia dogodnego terminu wizyty.