Rehabilitacja BEZ SKIEROWANIA dla osób z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności (lub posiadających orzeczenie równoważne) W RAMACH NFZ – tylko w dniach 14-31 grudnia 2020.
Informujemy o uruchomieniu rządowego programu: „Świadczenia rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych na rok 2020” realizowanego w ramach NFZ. Oferta skierowana jest do osób z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności (lub posiadających orzeczenie równoważne), powyżej 16 r. ż.

Z programu można skorzystać BEZ SKIEROWANIA w wybranych na drodze konkursu placówkach. Świadczenia finansowane są ze środków publicznych.

Będąc placówką spełniającą wszystkie wymogi programu zachęcamy do kontaktu w celu zapisania się na wizytę.

Kto może skorzystać ze świadczeń w ramach programu?

Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim albo umiarkowanym (albo w stopniu równorzędnym), powyżej 16 r.ż.
osoby, spełniające kryterium powyżej, których stan funkcjonalny rokuje do poprawy samodzielności, poprawy funkcjonowania w środowisku oraz aktywizacji społecznej.
Udział w programie nie dotyczy osób:

u których na podstawie oceny funkcjonalnej, nie stwierdzono medycznych wskazań do otrzymania świadczeń z zakresu programu,
które korzystają ze świadczeń fizjoterapii ambulatoryjnej w tym samym terminie w naszym Centrum lub w innych podmiotach leczniczych
objęte świadczeniami w ramach innych zakresów świadczeń i.in: fizjoterapia ambulatoryjna, opieka długoterminowa, opieka koordynowana, opieka hospicyjna itd.,
które są w ostrej fazie choroby psychicznej lub uzależnienia.
W skład oferty wchodzi:

Pierwsza wizyta fizjoterapeutyczna przeprowadzona przez fizjoterapeutę, która obejmuje:

  • ocenę zasadności kwalifikacji od udzielenia świadczeń w programie (ocena odbywa się za pomocą klasyfikacji ICF – w zakresie aktywności i uczestnictwa na podstawie dostępnych wytycznych) ;
  • ocenę stanu funkcjonalnego Pacjenta;
  • określenie celu fizjoterapii;
  • ustalenie programu postępowania fizjoterapeutycznego;
  • edukację Pacjenta, udzielenie instruktażu do nauki samodzielnej i prawidłowej ukierunkowanej

Świadczenia w programie obejmują realizację od 1 do 3 cykli terapeutycznych, które określa fizjoterapeuta podczas wizyty fizjoterapeutycznej.

Druga wizyta terapeutyczna realizowana do końca cyklu zabiegowego, która obejmuje:

  • ocenę efektów terapii (programie (ocena odbywa się za pomocą klasyfikacji ICF – w zakresie aktywności i uczestnictwa na podstawie dostępnych wytycznych);
  • zlecenie dalszego postępowania rehabilitacyjnego;